Ägare

Största ägarna

Ägarfördelning per typ

Ägarfördelning per land

Ägande styrelse och ledning

Aktieägarna

13 657

antal aktieägare

64,4%

andelen institutionellt ägande av kapitalet är 64,4 procent och av rösterna 32,6 procent

28,6%

utländskt ägande av kapitalet är 28,6 procent och av rösterna 14,5 procent.