Ägare

Enligt ägarförteckningen per den 28 februari 2023.

Största ägarna

Ägare Aktieantal Varav A Varav B Röstantal Aktiekapital % Röster %
Anders Wall Stiftelser 7 683 757 400 7 683 357 7 687 357 12,8 6,5
Anders Wall med familj och företag 7 532 823 5 390 600 2 142 223 56 048 223 12,5 47,1
Lannebo Fonder 5 174 441 5 174 441 5 174 441 8,6 4,4
Verdipapir fond Odin Sverige 3 100 000 3 100 000 3 100 000 5,1 2,6
Cliens Fonder 2 305 951 2 305 951 2 305 951 3,8 1,9
Handelsbanken Fonder 2 220 887 2 220 887 2 220 887 4,0 1,9
Nordea Fonder 2 080 039 2 080 039 2 080 039 3,5 1,8
C WorldWide Asset Management 1 627 568 1 627 568 1 627 568 2,7 1,4
Vanguard 1 558 100 1 558 100 1 558 100 2,6 1,3
Fjärde AP-fonden 1 475 756 1 475 756 1 475 756 2,5 1,2
Göran W Huldtgren med familj och bolag 952 522 613 266 339 256 6 471 916 1,6 5,4
Livförsäkringsbolaget Skandia 899 624 899 624 899 624 1,5 0,8
Swedbank Robur Fonder 860 000 860 000 860 000 1,4 0,7
Grandeur Peak Global Advisors, LLC 742 836 742 836 742 836 1,2 0,6
Öhman Fonder 736 184 736 184 736 184 1,2 0,6
Övriga 21 311 712 522 534 20 789 178 26 014 518 35,4 21,9
Summa 60 262 200 6 526 800 53 735 400 119 003 400 100,0 100,0

Aktieägarna

15 599

antal aktieägare

62.4%

andelen institutionellt ägande av kapitalet är 62.4 procent och av rösterna 31.6 procent.

26.9%

utländskt ägande av kapitalet är 26.9 procent och av rösterna 13.6 procent.

Ägarstruktur

Storleksklasser Aktieantal Aktieandel % Röstandel % Ägarantal Ägarandel %
1–500 1 202 335 2,0 1,0 12 759 81,8
501–5 000 3 801 261 6,3 3,2 2 429 15,6
5 001–10 000 1 345 356 2,2 1,1 186 1,2
10 001–20 000 1 443 788 2,4 1,2 98 0,6
20 001–50 000 1 770 282 2,9 1,9 55 0,4
50 001–100 000 1 790 975 3,0 1,5 26 0,2
100 001– 46 945 378 77,9 88,4 46 0,3
Anonymt ägande 1 962 825 3,3 1,7
Summa 60 262 200 100,0 100,0 15 599 100,0