Ägare

Enligt ägarförteckningen per den 30 april 2020.

Största ägarna

Ägare Aktieantal Varav A Varav B Röstantal Aktiekapital % Röster %
Anders Wall Stiftelser 8 238 940 1 548 400 6 690 540 22 174 540 13,7 18,5
Anders Wall med familj och företag 7 026 240 3 843 200 3 183 040 41 615 040 11,7 34,8
Verdipapirfond Odin Sverige 5 533 370 5 533 370 5 533 370 9,2 4,6
Lannebo Fonder 4 064 828 4 064 828 4 064 828 6,8 3,4
Didner & Gerge Fonder 4 047 411 4 047 411 4 047 411 6,7 3,4
SEB Fonder 3 427 236 3 427 236 3 427 236 5,7 2,9
Swedbank Robur Fonder 1 915 802 1 915 802 1 915 802 3,2 1,6
Fjärde AP-fonden 1 899 597 1 899 597 1 899 597 3,2 1,6
JP Morgan Bank 987 922 987 922 987 922 1,6 0,8
Göran W Huldtgren med familj och företag 958 122 613 266 344 856 6 477 516 1,6 5,4
Skandia Fonder 849 388 849 388 849 388 1,4 0,7
Öhman Fonder 674 537 674 537 674 537 1,1 0,6
SEB AB, Luxemburg 600 157 600 157 600 157 1,0 0,5
Cliens Fonder 598 300 598 300 598 300 1,0 0,5
Övriga 19 440 350 590 134 18 850 216 24 751 556 31,3 20,7
Summa 60 262 200 6 595 000 53 667 200 119 617 200 100 100

Aktieägarna

15 298

antal aktieägare

62,1%

andelen institutionellt ägande av kapitalet är 62,1 procent och av rösterna 42,9 procent.

18,3%

utländskt ägande av kapitalet är 18,3 procent och av rösterna 9,2 procent.

Ägarstruktur

Storleksklasser Ägarantal Ägarandel % Aktieantal varav serie A varav serie B Aktieandel % Röstandel %
1–500 12 058 78,8 1 219 792 1 219 792 2,0 1,0
501–5 000 2 748 18,0 1 023 775 1 023 775 7,2 3,7
5 001–10 000 222 1,5 4 904 437 7 266 4 897 171 2,7 1,3
10 001–20 000 111 0,7 1 611 343 16 800 1 594 543 2,7 1,5
20 001–50 000 65 0,4 2 056 124 97 002 1 959 122 3,4 2,5
50 001–100 000 33 0,2 2 436 904 349 846 2 087 058 4,0 4,7
100 001– 61 0,4 47 009 825 6 124 086 40 885 739 78,0 85,4
Summa 15 298 100 60 262 200 6 595 000 53 667 200 100 100