Ägare

Enligt ägarförteckningen per den 31 december 2020.

Största ägarna

Ägare Aktieantal Varav A Varav B Röstantal Aktiekapital % Röster %
Anders Wall Stiftelser 8 238 940 1 548 400 6 690 540 22 174 540 13,7 18,5
Anders Wall med familj och företag 7 026 240 3 843 200 3 183 040 41 615 040 11,7 34,8
Verdipapirfond Odin Sverige 5 600 072 5 600 072 5 600 072 9,3 4,7
Lannebo Fonder 4 266 136 4 266 136 4 266 136 7,1 3,6
Handelsbanken Fonder 2 998 207 2 998 207 2 998 207 5,0 2,5
JP Morgan Bank 2 407 568 2 407 568 2 407 568 4,0 2,0
Fjärde AP-fonden 1 859 597 1 859 597 1 859 597 3,1 1,6
Didner & Gerge Fonder AB 1 707 877 1 707 877 1 707 877 2,8 1,4
Cliens Fonder 978 300 978 300 978 300 1,6 0,8
Göran W Huldtgren med familj och bolag 958 122 613 266 344 856 6 477 516 1,6 5,4
Swedbank Robur Fonder 930 000 930 000 930 000 1,5 0,8
Öhman Fonder 837 025 837 025 837 025 1,4 0,7
Livförsäkringsbolaget Skandia 811 066 811 066 811 066 1,4 0,7
Tredje AP-fonden 773 492 773 492 773 492 1,3 0,7
Övriga 20 869 558 565 134 20 304 424 25 955 764 34,5 21,7
Summa 60 262 200 6 570 000 53 692 200 119 392 200 100,0 100,0

Aktieägarna

15 459

antal aktieägare

59,9%

andelen institutionellt ägande av kapitalet är 59,9 procent och av rösterna 41,2 procent.

21,1%

utländskt ägande av kapitalet är 21,1 procent och av rösterna 10,7 procent.

Ägarstruktur

Storleksklasser Ägarantal Ägarandel % Aktieantal varav serie A varav serie B Aktieandel % Röstandel %
1–500 12 198 79,0 1 242 621 2 1 242 619 2,1 1,0
501–5 000 2 770 17,9 4 366 415 4 366 415 7,3 3,7
5 001–10 000 218 1,4 1 566 913 1 566 913 2,6 1,3
10 001–20 000 112 0,7 1 627 689 24 066 1 603 623 2,7 1,5
20 001–50 000 66 0,4 2 049 394 72 000 1 977 394 3,4 2,3
50 001–100 000 33 0,2 2 324 937 349 846 1 975 091 3,0 4,6
100 001– 62 0,4 47 084 231 6 124 086 40 960 145 78,0 85,5
Summa 15 459 100,0 60 262 200 6 570 000 53 692 200 100,0 100,0