Ägare

Enligt ägarförteckningen per den 31 juli 2020.

Största ägarna

Ägare Aktieantal Varav A Varav B Röstantal Aktiekapital % Röster %
Anders Wall Stiftelser 8 238 940 1 548 400 6 690 540 22 174 540 13,7 18,5
Anders Wall med familj och företag 7 026 240 3 843 200 3 183 040 41 615 040 11,7 34,8
Verdipapirfond Odin Sverige 5 600 072 5 600 072 5 600 072 9,3 4,7
Lannebo Fonder 4 300 136 4 300 136 4 300 136 7,1 3,6
Didner & Gerge Fonder 3 176 494 3 176 494 3 176 494 5,3 2,7
Swedbank Robur Fonder 1 915 802 1 915 802 1 915 802 3,2 1,6
Handelsbanken Fonder 1 910 805 1 910 805 1 910 805 3,2 1,6
Fjärde AP-fonden 1 899 597 1 899 597 1 899 597 3,2 1,6
JP Morgan Bank 1 092 922 1 092 922 1 092 922 1,8 0,9
Göran W Huldtgren med familj och bolag 958 122 613 266 344 856 6 477 516 1,6 5,4
Skandia Fonder 802 179 802 179 802 179 1,3 0,7
Livförsäkringsbolaget Skandia 751 066 751 066 751 066 1,3 0,6
Öhman Fonder 724 975 724 975 724 975 1,2 0,6
Cliens Fonder 598 300 598 300 598 300 1,0 0,5
Övriga 21 266 550 590 134 20 676 416 26 577 756 35,3 22,2
Summa 60 262 200 6 595 000 53 667 200 119 617 200 100,0 100,0

Aktieägarna

16 191

antal aktieägare

62,9%

andelen institutionellt ägande av kapitalet är 62,9 procent och av rösterna 43,3 procent.

18,4%

utländskt ägande av kapitalet är 18,4 procent och av rösterna 9,2 procent.

Ägarstruktur

Storleksklasser Ägarantal Ägarandel % Aktieantal varav serie A varav serie B Aktieandel % Röstandel %
1–500 12 818 79,2 1 329 605 1 329 605 2,2 1,1
501–5 000 2 877 17,8 4 477 611 4 477 611 7,4 3,7
5 001–10 000 217 1,3 1 568 441 1 568 441 2,6 1,3
10 001–20 000 115 0,7 1 670 341 24 066 1 646 275 2,8 1,6
20 001–50 000 68 0,4 2 126 488 97 002 2 029 486 3,5 2,5
50 001–100 000 34 0,2 2 522 291 349 846 2 172 445 4,2 4,7
100 001– 62 0,4 46 567 423 6 124 086 40 443 337 77,3 85,0
Summa 16 191 100,0 60 262 200 6 595 000 53 667 200 100,0 100,0