19

ÅRSREDOVISNING | HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

Förvärv drev årets tillväxt. 2019 blev ett i grunden bra år – och det näst bästa i koncernens historia. Utvecklingen var dock blandad, såväl mellan dotterbolag och affärsområden som mellan kundsegment som marknader. Orderingång och nettoomsättning ökade medan rörelseresultatet minskade. Ett flertal förvärv bidrog till att skapa tillväxt. Ladda ner rapporten >

Ladda ner rapporten

Q4

KVARTALSRAPPORT | JANUARI–DECEMBER

Nettoomsättning,
Mkr

1 061

Rörelsemarginal

11,7%

Resultat efter finansnetto, Mkr

119

Vinst per aktie, kr

1,54

Läs en sammanfattning

Q4

KVARTALSRAPPORT | JANUARI–DECEMBER

Organiskt minskade både orderingången och nettoomsättningen, vilket till stor del kompenserades av tillväxt från årets förvärv. Marginalen var lägre, men kassaflödet förbättrades betydligt.
Läs en sammanfattning av Q4 >

Ladda ner rapporten

Q4

KVARTALSRAPPORT | JANUARI–DECEMBER

Henrik Perbeck, vd och koncernchef:
»Strategin att skapa lönsam tillväxt via förvärv är viktig. Under fjärde kvartalet integrerades de nytillkomna verksamheterna och efter årsskiftet har redan två nya bolag förvärvats.«
Läs hans kommentar >

Läs en sammanfattning
Slide right

NÄSTA RAPPORT: den 27 april släpps delårsrapporten, Q1, för perioden januari–mars. Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium >

Aktien

orange_arrow_down–0,30

Beijer Alma (BEIA B) ico_clock 2020-03-27 16:29

Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym
78,4 78,9 78,4 79,7 77,8 48946

Börsvärde

4 700 Mkr

ico_clock 2020-03-27 17:00

Börsvärdet uppdateras en gång per dygn. För mer information, läs mer om aktien >

ÅR 2020

Förvärv drev årets tillväxt. 2019 blev ett i grunden bra år – och det näst bästa i koncernens historia. Utvecklingen var dock blandad, såväl mellan dotterbolag och affärsområden som mellan kundsegment som marknader. Orderingång och nettoomsättning ökade medan rörelseresultatet minskade. Ett flertal förvärv bidrog till att skapa tillväxt. Ladda ner rapporten >

Ladda ner rapporten

NyheterAlla nyheter >

25
mar
2020
Pressmeddelande 25 mar 2020
REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, HENRIK PERBECK, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN.
25
mar
2020
Pressmeddelande 25 mar 2020
Anförandet av VD och koncernchef Henrik Perbeck till Beijer Almas årsstämma 25 mars 2020, finns nu tillgängligt på webbplatsen www.

NY-HET

Prenumerera på nyheter. Från och med första kvartalet 2019 kommer Beijer Almas delårsrapporter inte att tryckas och skickas ut via post. Istället kan du prenumerera på våra nyheter och få dem digitalt via e-post. Vad vill du prenumerera på?

Ladda ner rapporter

Exempel på framgångsrika förvärv

Dotterbolagen

Lesjöfors

start lesjofors
Lesjöfors är en global tillverkare av fjädrar, tråd- och banddetaljer. I det heltäckande sortimentet ingår både standardprodukter och kundanpassade komponenter. Lesjöfors är störst i Norden och ett ledande fjäderföretag i Europa. Teknisk försäljning och service är starka konkurrensfördelar, men också lågkostnadstillverkning och global leveranskapacitet. Läs mer om Lesjöfors >

Habia Cable

start habia ny
Habia Cable är en av Europas största tillverkare av kundanpassade kablar och kablage. Merparten av dessa används i högteknologiska applikationer i krävande miljöer. Produkter har ofta unika egenskaper och tillverkas i högpresterande material för att klara exempelvis extrema temperaturer, radioaktivitet, brand, böjningar eller vibrationer. Läs mer om Habia Cable >

Beijer Tech

start beijer tech
Beijer Tech är specialiserat på industriell handel och tillverkning. Företaget säljer förnödenheter, komponenter och maskiner till nordiska industriföretag. Beijer Tech representerar världsledande tillverkare och har lokal närvaro på 15 platser i Norden, men Sverige är den allra största marknaden och står för 70 procent av försäljningen. Läs mer om Beijer Tech >