Aktien

orange_arrow_down0,10

Beijer Alma (BEIA B) ico_clock 2019-02-18 09:41

Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym
137 137,5 137,5 137,8 137 9366

Börsvärde

8 256 Mkr

ico_clock 2019-02-15 18:00

Börsvärdet uppdateras en gång per dygn. För mer information, läs mer om aktien >

Nästa rapport

almanacksblad q1 2019 sv Den 6 maj 2019 släpps delårsrapporten Q1 för perioden januari–mars. Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium >

NyheterAlla nyheter >

13
feb
2019
Nyheter 13 feb 2019
Koncernen Beijer Almas verksamhet i Norden, Europa, USA och Asien har generellt verkat i en miljö av fortsatt stark efterfrågan.
04
jan
2019
Pressmeddelande 04 jan 2019
Antalet röster i Beijer Alma AB har under november månad förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 5 000 A-aktier till 5 000 B-aktier.
10
dec
2018
Pressmeddelande 10 dec 2018
Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva inkråmet i finska Uudenmaan Murskaus.

Nästa rapport

Den 6 maj 2019 släpps delårsrapporten Q1 för perioden januari–mars. Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium >

Dotterbolagen

Lesjöfors

start lesjofors
Lesjöfors är en global tillverkare av fjädrar, tråd- och banddetaljer. I det heltäckande sortimentet ingår både standardprodukter och kundanpassade komponenter. Läs mer om Lesjöfors >

Habia Cable

start habia ny
Habia Cable är en av Europas största tillverkare av kundanpassade kablar och kablage. Merparten av dessa används i högteknologiska applikationer i krävande miljöer. Läs mer om Habia Cable >

Beijer Tech

start beijer tech
Beijer Tech är specialiserat på industriell handel och tillverkning. Företaget säljer förnödenheter, komponenter och maskiner till nordiska industriföretag. Läs mer om Beijer Tech >

Hållbarhetsarbete

henrik klippt

HENRIK PERBECK VD OCH KONCERNCHEF

Kopplingen mellan framgångsrika affärer och ansvarsfullt företagande är självklar. Hållbarhets-arbetet bidrar till en bättre värld, men skapar även affärsmöjligheter, sänker kostnaderna, minskar riskerna och gör att vi möter krav och förväntningar från intressenter. Läs mer om hållbarhetsarbetet >

Hållbarhetsarbete i praktiken i våra bolag

 • HABIA CABLE SVERIGE

  Lyckad kvalitetsutveckling

  I Söderfors har Habia Cable utbildat fler anställda inom Six Sigma, som är ett program för kvalitetsutveckling. Kompetensen har breddats genom att medarbetare periodvis arbetar på andra avdelningar. Det gör Habia flexiblare och att mer kunskap kan nyttjas vid exempelvis frånvaro eller vid toppar i beläggningen.

 • LESJÖFORS SVERIGE

  Stödjer ideella organisationer

  Lesjöfors Stockholms Fjäder stödjer organisationer som Handikappidrottsförbundet, Polisidrott, Rädda Barnen och Nattvandrarna, men även lokala satsningar som Unga i Västerort. Denna organisation erbjuder exempelvis läxhjälp, fotboll och dans i socialt utsatta områden.

 • HABIA CABLE SVERIGE

  Kablar klarar kraven

  Företaget Tata Steel använder vagnar i stålgjuterier för att flytta smält järn. I den extrema miljön utsätts kablarna som driver vagnarna för stora påfrestningar, vilket gjort att kablarna ofta behövt bytas ut. Habia Cable har hjälpt till att designa en kabel som bättre klarar de extrema förutsättningarna. Därigenom har produktionsstoppen och kabelbytena minskat hos Tata Steel.

 • LESJÖFORS USA

  Praktikplats åt studenter

  Lesjöfors Americas samarbetar med skolor och universitet, bland annat genom att erbjuda praktikplatser åt elever från tekniska utbildningar.

 • LESJÖFORS SVERIGE

  Grepp om hälsofrågorna

  Lesjöfors i Herrljunga har tagit ett större grepp om hälsofrågorna. Under 2016/2017 har alla medarbetare genomgått en hälsoundersökning, där även den psykosociala hälsan följts upp. Friskvårdbidraget har höjts med 50 procent för att få fler anställda att satsa på fysiska aktiviteter på fritiden. I samband med en gemensam motionsaktivitet under året gjordes också en insamling till Cancerfonden.

 • LESJÖFORS STORBRITANNIEN

  Bättre arbetsmiljö

  Brittiska European Springs investerar i arbetsmiljön. Genom att installera nya, moderna fläktsystem har luftkvaliteten förbättrats på flera avdelningar i fabriken. Även nya lyftanordningar har installerats som minskar behovet av tunga, manuella lyft. En hjärtstartare har också placerats ut i lokalerna. Den kan rädda liv om anställda eller besökare drabbas plötsligt hjärtstopp. Flera medarbetare har fått en särskild utbildning i hur hjärtstartaren fungerar.

 • LESJÖFORS STORBRITANNIEN

  Samverkan med skolor

  I projektet ”We educate” samverkar Lesjofors Springs LV med lokala grundskolor. Målet är att teoretiska studier ska kompletteras med praktiska kunskaper från arbetslivet. Lesjofors bjuder bland annat in till studiebesök som ökar elevernas förståelse för företagsvärlden och för villkoren i arbetslivet.

 • LESJÖFORS SVERIGE

  Satsar på utbildning

  Fyra medarbetare hos Stece Fjärdrar har under året varvat arbete med studier. De har deltagit i utbildningen ”Effektivare produktion” som anordnades av Borås Högskola. Stece har också medverkat i en utbildningssatsning tillsammans med en gymnasieskola. I Herrljunga har Lesjöfors utökat samarbetet med gymnasieskolan genom att även erbjuda komvuxelever praktik. Lesjöfors Stockholm Fjäder sponsrar Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Högskolan i Halmstad med fjädrar till olika skolprojekt.

 • LESJÖFORS LETTLAND

  Energieffektivare verksamhet

  Lettiska Lesjofors Gas Springs har blivit energieffektivare. Fabriksbyggnaden har tilläggsisolerats och automatisk reglering har införts av den gas som används för uppvärmning av lokalerna. Det sparar energi och minskar de utsläppen. Samtidigt har LED-belysning installerats i delar av lokalerna som minskar energiförbrukningen. Företaget har även effektiviserat sina transporter, vilket minskat utsläppen.

 • HABIA CABLE POLEN

  Lägre energiförbrukning

  Habia Cables polska fabrik har minskat energiförbrukningen med cirka 30 MWh per år. Det motsvarar 13 procent av den totala energiförbrukningen vid anläggningen. Orsaken till minskningen är övergången till LED-belysning. Samtidigt har källsorteringen utökats och omfattar nu fyra typer av avfall – papper, glas, plast och organiskt avfall. Fabriken i Polen vann också första pris i den regionala tävlingen “Employer – organizer of safe work 2017”.

 • HABIA CABLE TYSKLAND

  Planering sparar energi

  Anläggningen i Norderstedt har minskat energiförbrukningen genom en övergång till LED-belysning samt via förbättrad produktionsplanering vid den saltbadsprocess som används i kabeltillverkningen. Tiden då saltbadet är uppvärmt har minskats med 48 timmar per vecka, vilket sparar mycket energi.

 • HABIA CABLE SVERIGE

  Sänkta underhållskostnader

  Habia Cable fortsätter att investera i LED-belysning vid fabriken i Söderfors. Alla armaturer kommer att vara utbytta i början av 2018. Förutom att vara energisnålare så är livslängden på LED-belysningar längre. Det gör att Habia sänker sina underhållskostnader.

 • BEIJER TECH SVERIGE

  Ergonomisk produkt

  Brandslangen är brandmannens livlina och kan spela en avgörande roll i farliga situationer. Svebab har utvecklat en brandslang som ger kunderna arbetsmiljöförbättringar. Den kallas Formtex och är en vävslang som bara väger en tredjedel av en traditionell plast eller gummislang. Svebabs slang ger ergonomiska fördelar eftersom den är följsam, extremt böjlig, har låg friktion mot underlag och hinder och överlag är smidigare att hantera.

 • LESJÖFORS STORBRITANNIEN

  Så minskas utsläppen

  Lesjöfors Springs LV och Lesjofors Gas Springs har tillsammans investerat 700 000 euro i en ny anläggning för ytbehandling. Anläggningen höjer effektiviteten i verksamheten, men förbättrar även arbetsmiljön eftersom utsläppen minskar. Båda företagen har dessutom utökat sin återvinning och som en följd av detta minskat avfallsvolymerna.

 • HABIA CABLE TYSKLAND

  Smidigare hantering

  Det har gjorts flera arbetsmiljöinsatser vid Habia Cables anläggning i tyska Norderstedt. Ergonomin har förbättrats genom att höj- och sänkbara arbetsbord installerats och via användning av nya lyft- och transporthjälpmedel. Materialflöden och lagerplatser har byggts om på ett sätt som sparar tid, vilket gjort produkthanteringen smidigare. Genom att ljudisolera kring kompressorer och annan utrustning har bullret minskat

 • LESJÖFORS SLOVAKIEN

  Miljöinvesteringar ger resultat

  Lesjöforsföretaget Centrum B har sänkt miljöbelastningen via investeringar i ny, effektivare utrustning. Bättre filterteknologi har minskat utsläppen i en del av tillverkningsprocessen. Genom att installera en värmepump för kylning och uppvärmning har dessa processer blivit energieffektivare samtidigt som utsläppen minskat. Kontorsutrymmena har försetts med LED-belysning som gör verksamheten energieffektivare.

 • LESJÖFORS SLOVAKIEN

  Praktikplatser och studiebesök

  Slovakiska Centrum B samarbetar med lokala tekniska gymnasieskolor och erbjuder eleverna praktikplatser. Företaget har också ett samarbete med det tekniska universitetet i Bratislava. Även lettiska Lesjofors Gas Springs tar varje år emot studiebesök från skolor och erbjuder praktikplatser till ungdomar.

 • HABIA CABLE KINA

  Optimerad reningsutrustning

  I kabeltillverkningen i kinesiska Changzhou har Habia Cable minskat energiförbrukningen per tillverkad enhet med nästan 25 procent. Det har gjorts genom att optimera den tekniska utrustningen – bland annat reningsutrustningen för lösningsmedel och värmeanläggningen i fabriken.

 • BEIJER TECH NORGE

  Miljövinster för kunden

  Norspray erbjuder kunder i Norge containrar med förnödenheter som står på plats hos kunden. Den här lösningen ger även miljövinster eftersom antalet transporter minskar. Norspray fyller på kundens container vid behov istället för att göra mindre leveranser efter varje förbrukning.

 • LESJÖFORS SVERIGE

  Minskad miljöbelastning

  Även kunderna får hjälp med att minska sin miljöbelastning. Lesjöfors Stockholms Fjäder tipsade SAAB om att välja bort en typ av ytbehandling som inte förbättrade produktens egenskaper. Företaget ABAT rekommenderades att byta till en livsmedelsgodkänd olja i sina gasfjädrar. Dessa fjädrar installeras i vattenverk som många människor får sitt dricksvatten från.

 • HABIA CABLE NEDERLÄNDERNA

  Innovativ elmotorcykel

  Habias Hi-Flex kabel har använts i ett internationellt elmotorcykelprojekt. En grupp studenter från Nederländerna har konstruerat och byggt en elektrisk motorcykel, som de sedan rest runt på i världen. Målet var att visa att framtidens mobilitet är elektrisk. Studenterna körde 2 300 mil utan att generera några lokala utsläpp.

 • LESJÖFORS TYSKLAND

  Åtgärder minskar bullret

  Tyska Lesjöforsföretaget Velleuer installerar LED-belysning i sina lokaler. Det ger energibesparingar och minskar miljöbelastningen eftersom LED-lampor inte innehåller kvicksilver eller andra tungmetaller. För att förbättra arbetsmiljön har företaget investerat i bullerdämpning i lokalerna, i höj- och sänkbara skrivbord, ny ventilation som förbättrar inomhusklimatet samt i nya lyftanordningar som minskar antalet manuella lyft.

 • HABIA CABLE SVERIGE

  Sponsrar idrott och kultur

  Habia Cable sponsrar lokala idrottsklubbar i olika sporter samt lokalavdelningen i pensionärsorganisationen PRO och Hembygdsföreningen. Företaget stödjer även andra lokala arrangemang, exempelvis musikevenemanget Allsång i Tierp som 2017 lockade 4 000 personer.

 • LESJÖFORS SVERIGE

  Praktik för arbetslösa

  Via ett samarbete med kommunen erbjuder Lesjöfors AS Bröndby arbetsträning för långtidsarbetslösa. Praktikperioden underlättar för deltagarna att komma tillbaka till den ordinarie arbetsmarknaden.

 • LESJÖFORS USA

  Återvinningen ökar

  Alltmer av avfallet hos Lesjöfors America källsorteras och återvinns, till exempel kartong, plast och papper, men också metallskrot, rostfritt och trä.

 • BEIJER TECH SVERIGE

  Miljövänlig släckning

  Beijer Techs dotterbolag Svebab är specialiserat på utrustning för brandbekämpning. Företaget säljer bland annat inomhusbrandposter, där vatten används för en effektiv och miljövänlig släckning. Alternativet är handbrandsläckare. Dessa har kemikalier som släckningsmedel och ger därför en större påverkan på miljön. Att bevara och nyinstallera brandposter med det naturliga släckmedlet vatten är därför en miljövänlig åtgärd.

 • LESJÖFORS SINGAPORE

  Program ökar återvinningen

  John While Springs Singapore har ett återvinningsprogram för träpallar och kartongmaterial. Företaget har också börjat gå över till LED-belysning för att minska energiförbrukningen.

 • LESJÖFORS SVERIGE

  Ny ISO-standard

  I Värnamo, Lesjöfors, Nordmarkshyttan och i Herrljunga har Lesjöfors verksamheter anpassats till den nya miljöstandarden ISO 14001:2015 och den nya kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Under 2017 har flera företag även anpassats till IATF 16949:2016, som är den nya kvalitetsstandarden för fordonsindustrin.

 • BEIJER TECH SVERIGE

  Ergonomisk slipning

  Tebeco har ett nytt sortiment av slip- och avgradningsmaskiner som utökar maskinprogrammet och bidrar till arbetsmiljöförbättringar. De nya maskinerna ger kunden en möjlighet att effektivisera sin produktion. Jämfört med manuell slipning kan komponenterna dessutom hanteras på ett ergonomiskt sätt. Det motverkar förslitningar och andra arbetsskador. Den första anläggningen levererades hösten 2017.

 • LESJÖFORS SVERIGE

  Energibesparande verktyg

  Investeringar i ett nytt verktyg har gett miljöförbättringar hos Lesjöfors Stockholms Fjäder. Den nya så kallade gradsaxen ger energibesparingar, men minskar även felkörningarna och ger på så sätt mindre spill och avfall.

 • BEIJER TECH SVERIGE

  Kundanpassad 3D-printning

  Karlebo har investerat i Sveriges största 3D-printer för sandformar. Genom den här tekniken tas prototyper och gjutgods i små serier fram på ett snabbare sätt. En annan fördel är kundanpassningen. Via 3D-printern levererar Karlebo mer komplexa komponenter som kan höja prestandan och förbättrar precisionen på kundens produkter – till exempel bidra med energibesparingar i motorer och pumpar.

 • LESJÖFORS SVERIGE

  Friskvård för fler

  En genomgång av ergonomin på arbetsplatsen resulterade i 15 förbättringspunkter hos Lesjöfors Stockholms Fjäder. Flera av arbetsplatserna har sedan dess justerats med sikte på bättre och bekvämare arbetsställningar. Även energibesparingar uppnås genom att kontorsfönstren försetts med solfilm. Som en del av friskvården har företaget utökat motionsgrupperna så alla medarbetare ska hitta en aktivitet som passar.

 • LESJÖFORS MEXIKO

  Läkarbesök på arbetet

  Vid Lesjöfors Americas fabrik i Mexiko har de anställda möjlighet att varje vecka träffa en läkare för att exempelvis förnya recept eller genomgå enklare medicinska behandlingar.

 • LESJÖFORS KINA

  Anpassad kvalitetsstandard

  I Lesjöfors China LTD pågår arbetet med anpassning till fordonsindustrins kvalitetsstandard TS16949 – ett arbete som slutförs 2018. Företaget har installerat LED-belysning i samtliga lokaler. Det minskar energiförbrukningen med cirka 80 procent jämfört med traditionell belysning. Automatiska brandlarm har installerats i lokalerna, vilket ökar säkerheten.

 • LESJÖFORS USA–MEXIKO

  Effektivare transporter

  Lesjöfors America har kopplat grepp om transporter mellan USA och Mexiko. Genom att bland annat optimera produktionsplaneringen har transporterna blivit effektivare, vilket sänkt fraktkostnaderna och minskat utsläppen. I både den amerikanska och mexikanska fabriken har nya fläktsystem installerats. Det ger ett mer optimalt inomhusklimat.

 • LESJÖFORS SINGAPORE

  Utbildning för hälsa och säkerhet

  För att säkra en trygg arbetsmiljö genomgår personalen i John While Springs Singapore en hälso- och säkerhetsutbildning, där fokus ligger på risker i vardagsmiljön. Alla medarbetare genomgår också regelbundna hälsokontroller.