Aktien är noterad på

NASDAQ OMX

Stockholm Mid Cap-lista.


Aktiekapitalvärde Mkr (2020)
Kvotvärde kr (2020)
Omsättning aktier (2020)
Omsättning aktier i % (2020)

Inga utestående konvertibla företagslån eller optioner.

125,5
2,08
17 834 951
33,0


Aktieägare i slutet av augusti 2021:
15 870
Institutionella ägare: 62,0 procent
Utländska ägare: 24,0 procent

15 870


ANALYTIKER

Analytiker som bevakar och analyserar Beijer Alma:

Nordea
Carl Ragnerstam

Carnegie
Robert Redin

Erik Penser Bankaktiebolag
Hjalmar Jernström