Aktien är noterad på

NASDAQ OMX

Stockholm Mid Cap-lista.


Aktiekapitalvärde Mkr (2019)
Kvotvärde kr (2019)
Omsättning aktier (2019)
Omsättning aktier i % (2019)

Inga utestående konvertibla företagslån eller optioner.

125,5
2,08
6 449 445
12,1


Aktieägare i slutet av augusti 2020:
16 155
Institutionella ägare: 62,5 procent
Utländska ägare: 18,8 procent

16 155


ANALYTIKER

Analytiker som bevakar och analyserar Beijer Alma:

Nordea
Carl Ragnerstam

Carnegie
Mikael Löfdahl

Erik Penser Bankaktiebolag
Johan Widmark