Flerårsöversikt 20092022

Klicka i tabellen för att visa relevant data.
Du kan också begränsa ditt val genom att välja år.

Kompletterande nyckeltal till årsredovisningen 2022

I tioårsöversikten på sid 9 i årsredovisningen 2022 presenterar Beijer Alma ett antal nyckeltal för analys av trender och resultat.

Flerårsöversikt – klicka nedan för att visa relevant data ovan.

Mkr 2022 *2021 *202020192018201720162015201420132012201120102009
Nettoomsättning 5 866 4 580 4 245 4 622 4 409 3 972 3 528 3 522 3 298 3 067 2 778 2 830 2 290 1 571
Rörelseresultat 773 712 545 583 623 528 455 477 428 396 372 441 406 238
Finansnetto –69 –31 –30 –25 –14 –11 –8 –10 –4 –12 –11 –13 –8 –12
Resultat efter finansnetto 704 681 515 557 609 517 447 467 424 388 362 429 399 227
Skatt –164 –154 –118 –127 –140 129 –119 –113 –104 –96 –93 –116 –112 –64
Redovisat resultat 540 527 397 431 469 388 328 354 319 289 287 313 287 162
Anläggningstillgångar 4 754 3 437 2 389 2 262 1 677 1 552 1 505 1 314 1 347 1 193 1 112 927 820 617
Omsättningstillgångar 3 402 2 907 2 296 2 293 2 052 1 884 1 646 1 556 1 397 1 356 1 283 1 273 1 156 777
Eget kapital 3 604 2 858 2 518 2 413 2 232 1 991 1 902 1 835 1 745 1 611 1 520 1 483 1 395 986
Långfristiga skulder och avsättningar 1 727 1 546 919 786 270 220 309 262 314 299 324 171 140 100
Kortfristiga skulder 2 790 1 944 1 262 1 352 1 222 1 221 940 769 681 634 549 544 438 301
Balansomslutning 8 156 6 344 4 684 4 555 3 729 3 435 3 151 2 870 2 744 2 548 2 395 2 201 1 976 1 390
Kassaflöde 255 –151 176 103 229 187 174 252 146 200 130 152 168 216
Avskrivningar 274 210 240 231 139 131 117 110 99 87 79 76 71 71
Nettoinvesteringar exkl. företagsförvärv 178 176 125 203 205 126 204 136 140 126 71 89 55 61
Sysselsatt kapital 6 227 4 168 3 707 3 599 2 963 2 728 2 488 2 282 2 126 1 957 1 816 1 730 1 542 1 122
Nettoskuld 1 833 1 324 573 721 440 409 313 194 190 92 57 –23 –91 –60

* Exklusive avyttrad verksamhet Habia Cable

Nyckeltal – klicka nedan för att visa relevant data ovan.

Nyckeltal (%)
Bruttomarginal 30,1 33,1 30,4 29,8 31,2 31,8 32,5 32,8 32,4 32,4 33,7 34,8 37,7 36,4
Rörelsemarginal 13,2 15,5 12,8 12,6 14,1 13,3 12,9 13,6 13,0 12,9 13,4 15,6 17,7 15,2
Vinstmarginal 12,0 14,9 12,1 12,1 13,8 13,0 12,7 13,3 12,8 12,5 13,0 15,1 17,4 14,4
Soliditet 44 45 53 53 60 58 60 64 64 63 64 67 71 71
Nettoskuldsättningsgrad 45 46 23 30 20 20 17 11 11 6 4 –2 –6 –6
Avkastning på eget kapital 17,0 21,7 16,5 18,9 22,5 20,7 18,7 20,3 19,7 19,2 17,8 21,8 24,7 17,2
Avkastning på sysselsatt kapital 21,1 18,6 14,9 17,8 22,0 20,8 19,1 21,7 21,3 21,1 21,2 26,4 30,6 21,2
Räntetäckningsgrad, ggr 12,4 23,5 17,9 22,1 39,9 42,5 56,8 41,8 41,3 28,9 27,5 27,5 43,3 18,7
Medeltal antal anställda st 3 307 2 866 2 585 2 658 2 610 2 546 2 340 2 262 2 124 2 110 1 831 1 687 1 397 1 146
Vinst per aktie efter skatt, kr 15,92 9,43 6,58 7,15 7,78 12,89 10,87 11,74 10,60 9,59 8,91 10,38 9,51 5,92
Utdelning per aktie, kr 3,75 3,50 3,00 2,50 5,10 9,50 9,50 9,50 8,50 8,00 7,00 7,00 7,00 5,00

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport Q1, för perioden januari–mars, släpps den 27 april.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium
Här hittar du alla samlande finansiella rapporter