Flerårsöversikt

Kompletterande nyckeltal till årsredovisningen 2022

I tioårsöversikten på sid 9 i årsredovisningen 2022 presenterar Beijer Alma ett antal nyckeltal för analys av trender och resultat.

Flerårsöversikt

Nyckeltal

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport Q1, för perioden januari–mars, släpps den 26 april.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium
Här hittar du alla samlande finansiella rapporter