Beijer Tech

Beijer Tech är en företagsgrupp som arbetar med värdeskapande försäljning, tillverkning och automation. Det breda produkt- och serviceutbudet stärker kundernas konkurrenskraft och inriktas på områdena flödesteknik och industriprodukter. Via teknikkunnande och kundanpassning levererar företagen kostnadsbesparande lösningar som exempelvis snabbar upp produktflöden, ger effektiviseringar, miljöförbättringar och energibesparingar. Förvärv är viktiga för tillväxten och gör att Beijer Tech även etablerat sig inom nya, expansiva nischbranscher som exempelvis fastighetsautomation och satellitkommunikation.

Kort om Beijer Tech

Verksamhet: Beijer Tech verkar främst i Norden med inriktning på specialiserad tillverkning, värdeskapande försäljning och automation, inom lönsamma nischer. Koncernen finns på 18 platser i Norden och är marknadsledande på flera områden.

Affärsområden: Industriprodukter och Flödesteknik.

Erbjudande/sortiment: produkter från ledande tillverkare, främst tekniska komponenter, förbrukningsmaterial och maskiner (Industriprodukter), samt nischbolag inom laminerade glas till fordonsindustrin, satellitkommunikation, vågar till avfallsindustrin, fastighetsautomation, etc. (Industri). Slang, slangtillbehör och hydraulik och gummiduk, tätningar och annat industrigummi (Flödesteknik).

Kunder/marknader: industriföretag inom ytbehandling, gjuterier, stål- och smältverk och offshore (Industri). Industrikunder, större tillverkare (OEM), kommuner, fastighetsbolag, reningsverk och specialiserade återförsäljare (Flödesteknik).

Konkurrensfördelar: spetskompetens om hur produkter och tjänster kan förbättra kundens produktivitet. Ökad andel kundanpassade produkter. Inom flödesteknik är även det kompletta sortimentet en styrka.

Omsättning: 1 790 Mkr

Antal anställda: 495

Vd: Staffan Johansson

Läs mer: beijertech.se

Staffan Johansson, vd Beijer Tech

Staffan Johansson, vd Beijer Tech:

Stark lönsamhetsutveckling

Kraftig lönsamhetsutveckling i grundaffären, men också lönsam tillväxt genom de företagsförvärv som gjorts i nya branscher. Så sammanfattar vd Staffan Johansson utvecklingen i Beijer Tech.

Vad har kännetecknat 2022?

Beijer Tech hade ett fantastiskt bra år. Vi ökade både försäljningen och resultatet i alla verksamheter. Att det är just helheten som lyft känns extra bra. Efterfrågan har varit stark och det tyder på att vi inte direkt påverkats av den sämre konjunktur det pratades om under året. Vi gynnas av att Beijer Tech har en bred kundbas, som gör oss motståndskraftiga också när tiderna blir sämre.

Ni gör förvärv inom nischteknologier – vad är styrande?

Vi har en tydlig plan gällande nya förvärv. Och att vi är konsekventa tror jag är en av orsakerna till att förvärven de senaste åren blivit så bra. Vi söker efter bolag där ägarna har rätt attityd och affärsstrukturen passar oss, exempelvis i form av en diversifierad kund- och leverantörsbas. Som jag nu ser det handlar det om att hålla sig till strategin vi lagt fast och fortsätta på den inslagna vägen.

Staffan Johansson, vd Beijer Tech

Beijer Techs affärsområden

Industriprodukter

Industriprodukterna finns i hela Norden. Den största marknaden är Sverige som står för 60 procent av försäljningen. I affärsområdet finns bland annat: Karlebo (gjuterimaskiner, pressgjutning), Beijers (gjuteriförnödenheter, eldfast och slip), Tebeco (blästring, slipning, avgradning) och PMU (industriservice, automation). Andra verksamheter är bland annat Encitech (elektronikkomponenter), norska Norspray (ytbehandling), danska Preben Z (ytbehandling) och finska Beijer (gjuteri). Inom nischbolag återfinner man bland annat Swedish Microwave (satellitindustri), Finn Lamex (laminerade vindrutor) och Botek (vågar till sopbilar, mm).

Flödesteknik

Den största verksamheten är Lundgrens som finns över hela Sverige. En stark konkurrensfördel är sortimentet med flödestekniska produkter och industrigummi som innehåller 35 000 artiklar. Lundgrens erbjuder även allt fler kundanpassade och egentillverkade komponenter. Andra verksamheter med egen produktion är Svebab som tillverkar brand- och industrislang och Packningar & Plast som är specialiserat på kundanpassade packningar, tätningar och plastdetaljer.