Beijer Tech

Beijer Tech är en företagsgrupp som arbetar med värdeskapande försäljning, tillverkning och automation. Det breda produkt- och serviceutbudet stärker kundernas konkurrenskraft och inriktas på områdena flödesteknik och industriprodukter. Via teknikkunnande och kundanpassning levererar företagen kostnadsbesparande lösningar som exempelvis snabbar upp produktflöden, ger effektiviseringar, miljöförbättringar och energibesparingar. Förvärv är viktiga för tillväxten och gör att Beijer Tech även etablerar sig inom nya, expansiva branscher som exempelvis fastighetsautomation och vattenrening.

Kort om Beijer Tech

Verksamhet: Beijer Tech är en koncern med självständiga handelsbolag som arbetar under egna varumärken och representerar ledande tillverkare. Genom förvärv har även andelen av egentillverkade produkter ökat. Koncernen finns på 15 platser i Norden och är marknadsledande på flera områden.

Affärsområden: Industriprodukter och Flödesteknik.

Erbjudande/sortiment: produkter från ledande tillverkare, främst tekniska komponenter, förbrukningsmaterial och maskiner (Industriprodukter). Slang, slangtillbehör och hydraulik och gummiduk, tätningar och annat industrigummi (Flödesteknik).

Kunder/marknader: industriföretag inom ytbehandling, gjuterier, stål- och smältverk och offshore (Industriprodukter). Industrikunder, större tillverkare (OEM) och specialiserade återförsäljare (Flödesteknik).

Konkurrensfördelar: spetskompetens om hur produkter och tjänster kan förbättra kundens produktivitet. Ökad andel kundanpassade produkter. Inom flödesteknik är även det kompletta sortimentet en styrka.

Omsättning: 997 Mkr

Antal anställda: 367

Vd: Staffan Johansson

Läs mer: beijertech.se

Staffan Johansson, vd Beijer Tech

Staffan Johansson, vd Beijer Tech:

Fler förvärv i tillväxtbranscher

Fokus på förvärv i nya tillväxtbranscher. Det är huvudbudskapet från Staffan Johansson, vd på Beijer Tech, när han ger en lägesrapport men framför allt blickar framåt.

Vad är i fokus kortsiktigt?

Vi tror mycket på de förvärv som gjordes under 2020 inom fastighetsautomation och flödesteknik. Här vill vi bredda oss ännu mer och letar aktivt efter bolag i samma eller närliggande branscher. Även miljötemat med INU tilltalar oss. Bolaget arbetar med energibesparingar och effektiviseringar i fastigheter. Detta är en tillväxtbransch, där INU dessutom har hittat en bra nisch med intressanta kunder.

Utvecklingen av våra anläggningar fortsätter också. Lundgrens ska flytta till nya lokaler i Helsingborg 2021. Det blir en gemensam produktionsanläggning tillsammans med Lundgrens Norge, som ska förse den norska marknaden med bland annat metallslangar.

Dessutom hoppas jag att vi snart kan lägga nedstängningar och hemarbete bakom oss. Då kan utesäljarna återigen besöka kunderna på deras anläggningar och stötta dem med den tekniska rådgivning vi är så bra på.

Vilka styrkor och förbättringar tar ni med från perioden som präglats av pandemin?

Att det är viktigt att våga kombinera hårt sparande med offensiva satsningar. Besparingar gjordes på många områden och gav frukt under den sista halvan av 2020. Samtidigt ger förvärvet av INU oss en ny plattform att växa från. Detta förvärv visar att det alltid skapas möjligheter, även när det är tungt på marknaden. Då gäller det att se möjligheterna och våga dra nytta av dem.

Vi har infört ett nytt affärssystem i Beijer Industri och slutför bytet av affärssystem i Lundgrens under 2021. Den stora nyttan med dessa investeringar är att vi höjer leveranssäkerheten ytterligare. Nu uppdateras exempelvis lagerhållningen i realtid. Innesäljarna vet exakt vilka produkter som finns hemma och får på så sätt ett bättre säljstöd i kontakterna med sina kunder.

Jag tycker även att vår personal visade en enastående förståelse och beslutsamhet under våren 2020 när effekterna av pandemin skapade osäkerhet. Det är det enskilt viktigaste bidraget till att detta år – trots alla utmaningar – kan sammanfattas i ett positiv tonläge.

Staffan Johansson, vd Beijer Tech

Beijer Techs affärsområden

Industriprodukter

Industriprodukterna finns i hela Norden. Den största marknaden är Sverige som står för 60 procent av försäljningen. I affärsområdet finns fyra stora koncept: Karlebo (gjuterimaskiner, pressgjutning, 3D-printning), Beijers (gjuteriförnödenheter, eldfast och slip), Tebeco (blästring, slipning, avgradning) och PMU (industriservice, automation). Övriga verksamheter är Encitech (elektronikkomponenter), norska Norspray (ytbehandling), danska Preben Z (ytbehandling) och finska Beijer (gjuteri).

Flödesteknik

Den största verksamheten är Lundgrens som finns över hela Sverige. En stark konkurrensfördel är sortimentet med flödestekniska produkter och industrigummi som innehåller 35 000 artiklar. Lundgrens erbjuder även allt fler kundanpassade och egentillverkade komponenter. Andra verksamheter med egen produktion är Svebab som tillverkar brand- och industrislang och Packningar & Plast som är specialiserat på kundanpassade packningar, tätningar och plastdetaljer.