Historien börjar 1983. Sedan dess har Beijer Alma utvecklats till en världskoncern med försäljning på 60 marknader. Läs mer om milstolparna längs vägen.

Beijer Alma är en internationell, börsnoterad industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning och industrihandel.

Historik

2018 – Satsning på offshore

Habia gör en storsatsning på kablar inom offshore. Tillverkningen vid fabriken i svenska Söderfors byggs ut kraftigt och gör att kapaciteten inom offshore mångdubblas. Kablarna används bland annat i olika installationer vid oljeplattformar.

2017 – Egen tillverkning i centrum

Beijer Tech satsar alltmer på att öka förädlingsvärdet genom kundanpassning av produkter och via egen tillverkning, exempelvis genom köpet av Svebab som är Nordens enda tillverkare av brandslang. Även Packningar & Plast och Enchitech förvärvas, som båda har egen produktion. Också i den befintliga verksamheten investeras det mer i tillverkning, bland annat av slangkomponenter, eldfasta produkter och i 3D-printning.

2016 – Skifte i styrelsen

Efter 23 år avgår Anders Wall som styrelseordförande och styrelseledamot i Beijer Alma. Under denna tid har koncernen utvecklats till en stor, internationell verksamhet med försäljning på cirka 60 marknader. Johan Wall tillträder som styrelseordförande.

2010 – Handeln åter i fokus

Genom förvärvet av Beijer Tech-koncernen knyts en handelsverksamhet återigen till koncernen. Fokus ligger på försäljning till industrikunder i Norden. Företaget arbetar med industriprodukter inom områden som ytbehandling och gjuteri, men är också ledande inom industrislang och annan flödesteknik.

2006 – Internationella Lesjöfors

Lesjöfors blir alltmer internationellt, bland annat genom förvärv i Storbritannien och i Tyskland där företaget blir en ledande fjädertillverkare. Senare tar Lesjöfors steget över Atlanten och får genom ett förvärv egen tillverkning i USA och Mexiko. Även i Asien flyttas positionerna fram genom köp av en fjäderkoncern med verksamhet i Singapore, Kina och Thailand. Företaget är nu en global tillverkare med ett brett utbud av industrifjädrar.

2002 – Tillverkningen flyttar

Habia Cable och Lesjöfors börjar etablera fabriker i Kina, där de lägre kostnaderna gör tillverkningen mer konkurrenskraftig. Båda företagen har också kunder som flyttat sin egen produktion till Kina och därför vill ha tillgång till lokalt tillverkade produkter. Efter ytterligare några år flyttar Habia all tillverkning och produktutveckling inom telekom till Kina. Med tiden breddar Lesjöfors sin lågkostnadstillverkning via egna fabriker i Lettland och Slovakien.

2000 – Växer utanför Sverige

Förvärvstakten ökar i Lesjöfors som köper ett mängd företag, bland annat i Danmark, och snart blir Nordens största fjädertillverkare. Habia Cable köper det tyska kabelföretaget Isotec och etablerar sig på Europamarknaden för industrikabel. Habia har samtidigt börjat utveckla specialkablar för kärnkraftsmarknaden och blir via samarbeten med företag i Asien en stor tillverkare på området.

1998 – Expansion inom telekom

Utvecklingen av mobiltelefoni gör telekomkablar till ett nytt, stort område för Habia Cable, särskilt kablar för basstationsantenner. Basstationen har en eller flera antenner och håller kontakt med telefonerna i mobilnätet. Försäljningen ökar i takt med att den globala telekomindustrin växer och gör Habia till den världsledande tillverkaren. Största produkten är Flexiform som idag finns i många varianter.

1996 – Nytt namn – ny inriktning

Drygt tio år efter grundandet byter Alma Industri & Handel namn till Beijer Alma Industri & Handel. I koncernen finns vid den här tiden 6–8 bolag. Nu tas beslut om att börja renodla verksamheten för att få de större industriföretagen att växa. De mindre bolagen säljs successivt av samtidigt som investeringarna i Lesjöfors och Habia Cable ökar.

1994 – Störst på chassifjädrar

Lesjöfors börjar bygga upp ett reservdelssortiment av chassifjädrar för personbilar och lätta lastbilar. Satsningen lyfter genom köpet av Kilen Industri med egen tillverkning av chassifjädrar och exportförsäljning till bland annat Tyskland och Storbritannien. Via det breda sortimentet och höga leveranssäkerheten växer verksamheten kraftigt kommande år. Lesjöfors är alltjämt störst på reservdelsmarknaden för chassifjädrar i Europa.

1992 – Anders Wall ny ordförande

Under den djupa finans- och fastighetskrisen i Sverige väljer Sparbanken att sälja sin ägarandel. Anders Wall blir störste ägare i koncernen och tillträder som styrelseordförande. Krisen påverkar även koncernbolagen och gör att mycket arbete läggs på att återställa lönsamheten, säkra finansiering och få igång tillväxten – insatser som efter ett par år ger tydliga resultat.

1989 – Steget in i fjäderbranschen

Via köpet av Stockholms Fjäderfabrik tar koncernen steget in i fjäderbranschen. Företaget har utvecklat ett eget standarsortiment av industrifjädrar som ännu idag är ledande i Norden. Snart förvärvas också Lesjöfors som tillverkar fjädrar, tråd- och banddetaljer vid fyra fabriker. Genom affären bildas Sveriges största fjäderföretag.

1987 – Breddning och börsnotering

Efter ett par år breddas investeringarna till företag också utanför Uppland. En gemensam nämnare är att bolagen arbetar med industriella kunder inom industri och handel. Det tydliggörs när koncernen 1987 introduceras på Stockholms fondbörs OTC-lista och byter namn till Alma Industri & Handel.

1983 – Grundandet och tidiga förvärv

Alma Invest grundas 1983 i Uppsala. Initiativtagare är Upsala sparbank och ett antal företagare i Uppland. Affärsidén är att förvärva aktieposter i mindre tillväxtföretag som kan utveckla näringslivet i regionen. Ett av de tidiga förvärven är Habia Cable. Företaget tillverkar specialkablar som ofta kundanpassas, har en hög teknisk prestanda och används i allt från avancerade industriprodukter till militär teknik.