ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMAN 2023

När: 30 mars 2023

Ort: Uppsala

Stämmoärende: Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman, skall ha inkommit med detta senast den 9 februari 2023.

DOKUMENTATION

Dokumentation kommer att publiceras löpande.