Huvudmålet är att växa lönsamt. Det uppnås genom långsiktigt ägande och effektiv styrning av koncernbolagen. Samtidigt är företagandet ansvarsfullt via ett hållbarhetsarbete som bidrar till en bättre värld, skapar affärsmöjligheter, sänker kostnader och minskar risker.

Värdeskapande. Gemensamt för koncernbolagen är att de levererar produkter och tjänster som adderar en extra nytta eller ger kunderna ett större innehåll. Detta är de också beredda att betala för. Genom att erbjuda sådana värden kan vi ta bättre betalt för det vi levererar, vilket ökar koncernens lönsamhet.

FYRA FOKUSOMRÅDEN

För att nå lönsam tillväxt fokuserar vi på fyra strategiska områden:

1.

Högt kundvärde.
Många av koncernbolagens produkter och tjänster är anpassade till specifika kundbehov. Det höjer kundvärdet och utvecklar lönsamheten på ett positivt sätt.

2.

Internationell marknadstäckning.
För att kunna expandera och skapa tillväxt med kundunika nischprodukter krävs en bred, internationell försäljning.

3.

Starka marknadspositioner.
Via kvalitetsprodukter, kundanpassning och service skapas starka marknadspositioner, där koncernbolagen kan konkurrera med andra mervärden än pris.

4.

Bred kund- och leverantörsbas.
Denna bredd ger handlingsutrymme och minskar risktagandet och koncernens beroende av enskilda marknader, branscher eller företag.

Vi växer på två sätt – genom att förvärva nya företag och via organisk utveckling av nuvarande verksamheter. Förvärv stärker koncernen på utvalda marknader, inom specifika teknik- och produktområden, men kan även knyta helt nya verksamheter till Beijer Alma. Samtidigt växer vi organiskt genom egna investeringar i produktion och marknadsutveckling i befintliga bolag.

Drivkrafter för lönsam tillväxt

Kombinationen av organisk utveckling och förvärv ger lönsam tillväxt. Läs mer om hur vi utvecklar våra olika verksamheter.