Beijer Alma är en börsnoterad industrigrupp. Koncernen äger och utvecklar industriföretag som har potential att växa lönsamt på internationella marknader. Dotterbolagen arbetar med komponenttillverkning och industriell handel. Tillsammans har de försäljning på 60 marknader.

KONCERNEN I KORTHET

Verksamhet: koncernbolagen arbetar med industriella kunder, där många produkter och tjänster anpassas till specifika behov. Det ger produkterna ett högre kundvärde och bidrar starkt till att koncernen kan växa på ett lönsamt sätt.

Dotterbolag: Lesjöfors (utveckling/tillverkning av fjädrar, tråd och banddetaljer) och Beijer Tech (industriell handel och tillverkning).

Marknad: kunderna finns i sektorer som fordon, verkstad och infrastruktur. De viktigaste geografiska marknader är Skandinavien, övriga Europa, Asien och Nordamerika.

Aktien är noterad på

NASDAQ OMX

Stockholm Mid Cap-lista. Mer om aktien


5 866 Under 2022 var nettoomsättningen 5 866 Mkr.


74% 74 procent av försäljningen ligger utanför den svenska hemmamarknaden.


3 000 Koncernen har ca 3 000 medarbetare.


Vd och koncernchef: Henrik Perbeck

Beijer Almas produktionsenheter, lager och säljkontor runt om världen.

Se våra produktionsenheter, lager och säljkontor runt om världen.

Beijer Almas produktionsenheter, lager och säljkontor runt om världen. Lesjöfors, karta Beijer Tech, karta