Sök nyheter och pressmeddelanden

2023-11-27 | Nyhet

Beijer Alma åtar sig att nå hållbarhetsmål i linje med Parisavtalet

Genom att skriva under Science Based Target initiativet (SBTi) har Beijer Alma, med dotterbolagen Lesjöfors och Beijer Tech, åtagit sig att minska utsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalets mål.

SBTi är ett partnerskap mellan CDP (Carbon Disclosure Project), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). De vetenskapsbaserade målen visar organisationer hur mycket och hur snabbt de behöver minska sina utsläpp av växthusgaser för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna.

“Vi tar nu nästa steg i att minska klimatavtrycket från vår verksamhet och våra produkter. Vi har redan gjort goda framsteg i att minska vårt scope 1 och 2 avtryck, men breddar nu detta till scope 3 genom att arbeta närmare kunder och leverantörer i hela värdekedjan” säger Henrik Perbeck, Beijer Almas VD och koncernchef.