Lesjöfors

Lesjöfors är Beijer Almas största företag som genom åren växt kraftigt, främst via internationella förvärv. Lesjöfors ingår i koncernen sedan 1992, tillverkar fjädrar, tråd och banddetaljer och är en fullsortimentsleverantör som erbjuder både standardprodukter och specialtillverkade komponenter. Lesjöfors är störst i Norden och en ledande fjädertillverkare i Europa. Dessutom ett av få företag som via förvärv konsoliderar industrifjädermarknaden.

Kort om Lesjöfors

Verksamhet: en global tillverkare av fjädrar, tråd- och banddetaljer som har en bred internationell verksamhet med 33 tillverkande enheter i 15 länder och försäljning på 60 marknader.

Affärsområden: Industri och Chassifjädrar.

Erbjudande/sortiment: standardsortiment av industrifjädrar och utveckling av kundunika produkter (Industri). Utbytesfjädrar till europeiska och asiatiska personbilar samt lätta lastbilar (Chassifjädrar).

Kunder/marknader: industriföretag i de flesta sektorer i Sverige, övriga Skandinavien, Storbritannien, Tyskland, Kina samt Nordamerika (Industri). Distributörer av reservdelar i Storbritannien, Tyskland, Ryssland, Sverige och övriga Skandinavien (Chassifjädrar).

Konkurrensfördelar: brett sortiment och stort fjäderkunnande som säkrar kundanpassning i hela produktionsprocessen (Industri). Egen tillverkning, komplett sortiment och hög leveransprecision (Chassifjädrar).

Omsättning: 3 198 Mkr

Antal anställda: 1 918

Vd: Ola Tengroth

Läs mer: lesjoforsab.com

Ola Tengroth, vd Lesjöfors

Ola Tengroth, vd Lesjöfors

Förvärvet av Alcomex ger försäljningssynergier

Utveckling av den egna säljplattformen, men också satsningar för att tillvarata synergierna som skapas via förvärvet av Alcomex. Det är två områden vd Ola Tengroth lyfter fram i sin lägesrapport gällande Lesjöfors.

Vad är i fokus kortsiktigt?

Vi fortsätter arbetet med att få Lesjöfors att samverka på ett bättre sätt så vi kan sälja hela vårt sortiment på alla marknader. Därför blir utvecklingen av vår säljplattform betydelsefull. Hållbarhet och digitalisering är andra fokusområden, där vi kommer att investera mer. Under 2022 ska vi dessutom öka förvärvstakten på ett markant sätt.

Vilka möjligheter öppnar förvärvet av Alcomex?

Först och främst öppnas den nya nischen dörr- och portfjädrar för oss. På så sätt förstärker vi erbjudandet via ett nytt produktsegment. Det finns även försäljningssynergier för Alcomex som nu börjat sälja Lesjöfors standardsortiment av industrifjädrar på sina marknader. Den geografiska matchningen är också bra. Alcomex är starka på marknader där vi tidigare inte haft en närvaro. Vi ser dessutom att det finns synergier på inköpssidan, exempelvis gällande råmaterial.

Ola Tengroth, vd Lesjöfors

Lesjöfors affärsområden

Chassifjädrar

Utbytesfjädrarna säljs på reservdelsmarknaden för personbilar och lätta lastbilar. Dom är en del av fordonens fjädringssystem och bidrar till både säkerhet och köregenskaper. Kunderna har tillgång till mer än 5 500 modeller i ett komplett sortiment som varje år utökas med mellan 300 och 500 produkter. Lesjöfors kontrollerar allt från design till tillverkning. Via effektiv lagerhållning och distribution levereras fjädrar till kunder i hela Europa inom 24 timmar.

Industri

Produkterna används inom nästan hela industrisektorn och är ofta anpassade för att matcha speciella kundbehov. Det ger sortimentet en unik bredd med mängder av variationsmöjligheter. Arbetet med konstruktion, tillverkning och support är småskaligt och görs nära kunden vid fabrikerna. Det banar väg för en målinriktad, kostnadseffektiv produktion, där tekniska säljare och maskinoperatörer har nyckelroller i att ta fram rätt fjäder, tråd- eller banddetalj.