Lesjöfors

Lesjöfors är Beijer Almas största företag som genom åren växt kraftigt, främst via internationella förvärv. Lesjöfors ingår i koncernen sedan 1992, tillverkar fjädrar, tråd och banddetaljer och är en fullsortimentsleverantör som erbjuder både standardprodukter och specialtillverkade komponenter. Lesjöfors är störst i Norden och är en ledande fjädertillverkare i Europa och USA. Dessutom ett av få företag som via förvärv konsoliderar industrifjädermarknaden.

Kort om Lesjöfors

Verksamhet: en global tillverkare av fjädrar, tråd- och banddetaljer som har en bred internationell verksamhet med 37 tillverkande enheter i 17 länder och försäljning på 60 marknader.

Affärsområden: Industri och Chassifjädrar.

Erbjudande/sortiment: standardsortiment av industrifjädrar och utveckling av kundunika produkter (Industri). Utbytesfjädrar till europeiska och asiatiska personbilar samt lätta lastbilar (Chassifjädrar).

Kunder/marknader: industriföretag i de flesta sektorer i Sverige, övriga Skandinavien, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Turkiet, Kina samt Nordamerika (Industri). Distributörer av reservdelar i Storbritannien, Tyskland, Ryssland, Sverige och övriga Skandinavien (Chassifjädrar).

Konkurrensfördelar: brett sortiment och stort fjäderkunnande som säkrar kundanpassning i hela produktionsprocessen (Industri). Egen tillverkning, komplett sortiment och hög leveransprecision (Chassifjädrar).

Omsättning: 4 073 Mkr

Antal anställda: 2 269

Vd: Ola Tengroth

Läs mer: lesjoforsab.com

Ola Tengroth, vd Lesjöfors

Ola Tengroth, vd Lesjöfors

Rekordförvärv i USA

Ett rekordstort förvärv i USA och så fortsatt arbete med att stärka Lesjöfors gemensamma säljplattform – det är områden som vd Ola Tengroth lyfter fram när han sammanfattar utvecklingen i företaget 2022.

Varför var förvärvet av amerikanska John Evans’ Sons viktigt?

Storlek och lönsamhet hänger ihop. Där vi har starka positioner – geografiskt eller via produktsegment – har vi också bra intjäning. Därför är det viktigt att vara en av de tre största
aktörerna. I USA har förvärven gjort oss till en av de tio största fjädertillverkarna. Målet är att fortsätta växa via förvärv på denna och andra marknader, där plattformen alltså ska bli större.

Andra satsningar du vill lyfta fram?

Satsningen på säljplattformen fortsätter. Den ska bredda korsförsäljningen och säkra att vi säljer hela Lesjöforsportföljen i alla regioner. Vi börjar få utväxling i detta arbete, bland annat inom tunga fjädrar. Ett annat initiativ kallas »Ett Modernare Lesjöfors« och omfattar digitalisering, hållbarhet och strategisk HR. Vi driver flera delprojekt, bland annat lansering av en ny e-handelsplattform.

Ola Tengroth, vd Lesjöfors

Lesjöfors affärsområden

Chassifjädrar

Utbytesfjädrarna säljs på reservdelsmarknaden för personbilar och lätta lastbilar. Dom är en del av fordonens fjädringssystem och bidrar till både säkerhet och köregenskaper. Kunderna har tillgång till mer än 5 500 modeller i ett komplett sortiment som varje år utökas med mellan 300 och 500 produkter. Lesjöfors kontrollerar allt från design till tillverkning. Via effektiv lagerhållning och distribution levereras fjädrar till kunder i hela Europa inom 24 timmar.

Industri

Produkterna används inom nästan hela industrisektorn och är ofta anpassade för att matcha speciella kundbehov. Det ger sortimentet en unik bredd med mängder av variationsmöjligheter. Arbetet med konstruktion, tillverkning och support är småskaligt och görs nära kunden vid fabrikerna. Det banar väg för en målinriktad, kostnadseffektiv produktion, där tekniska säljare och maskinoperatörer har nyckelroller i att ta fram rätt fjäder, tråd- eller banddetalj.