Lesjöfors

Lesjöfors är Beijer Almas största företag som genom åren växt kraftigt, främst via internationella förvärv. Lesjöfors ingår i koncernen sedan 1992, tillverkar fjädrar, tråd och banddetaljer och är en fullsortimentsleverantör som erbjuder både standardprodukter och specialtillverkade komponenter. Lesjöfors är störst i Norden och en ledande fjädertillverkare i Europa. Dessutom ett av få företag som via förvärv konsoliderar industrifjädermarknaden.

Kort om Lesjöfors

Verksamhet: en global tillverkare av fjädrar, tråd- och banddetaljer som har en bred internationell verksamhet med 26 tillverkande enheter i 13 länder och försäljning på 60 marknader.

Affärsområden: Industri och Chassifjädrar.

Erbjudande/sortiment: standardsortiment av industrifjädrar och utveckling av kundunika produkter (Industri). Utbytesfjädrar till europeiska och asiatiska personbilar samt lätta lastbilar (Chassifjädrar).

Kunder/marknader: industriföretag i de flesta sektorer i Sverige, övriga Skandinavien, Storbritannien, Tyskland, Kina samt Nordamerika (Industri). Distributörer av reservdelar i Storbritannien, Tyskland, Ryssland, Sverige och övriga Skandinavien (Chassifjädrar).

Konkurrensfördelar: brett sortiment och stort fjäderkunnande som säkrar kundanpassning i hela produktionsprocessen (Industri). Egen tillverkning, komplett sortiment och hög leveransprecision (Chassifjädrar).

Omsättning: 2 449 Mkr

Antal anställda: 1 696

Vd: Ola Tengroth

Läs mer: lesjoforsab.com

Ola Tengroth, vd Lesjöfors

Ola Tengroth, vd Lesjöfors

Breddat samarbete ökar merförsäljningen

Ett bra utveckling, trots den utdragna pandemin. Till styrkorna hör Lesjöfors decentraliserade arbetssätt och höga leveransförmåga. Nu berättar vd Ola Tengroth att fokus ligger på breddad försäljning, ökad digitalisering, men också på miljöinvesteringar som minskar koldioxidutsläppen.

Vad är i fokus kortsiktigt?

Vi ser över strategin och tittar även på nya tillväxtområden. Ett sådant är medicinteknik där vi ökar investeringarna. Ett annat exempel är fjädrar i det tyngre segmentet, som vi också ska satsa mer på.

Gällande organisk tillväxt lägger vi kraft på att få bolagen att sälja mer av varandras produkter, bland annat via de nya säljplattformar som tas fram. Här utser vi ansvariga och tar fram arbetsverktyg, som ska göra det enklare för varje bolag att koppla sina systerbolags produkter till den egna försäljningen. Detta är en jättepotential som ger hela sortimentet utväxling på alla marknader.

Även hållbarheten är i fokus. Vi förfinar hur vi sätter mål och följer upp, men ska också investera mer i solceller och i biogas för att minska koldioxidutsläppen. Digitalisering är ytterligare ett område vi satsar på. I dagsläget handlar det om att klarlägga var i verksamheten vi drar mest nytta av digitala hjälpmedel. Exempelvis nya webblösningar inom försäljning eller artificial intelligence och machine learning i processer och produktion. Vi prioriterar också upp arbetet med förvärv.

Under nedstängningarna var det svårt att genomföra förvärv, men det ska vi att ändra på framåt.

Vilka styrkor och förbättringar tar ni med från perioden som präglats av pandemin?

Vi har klarat oss väl och nådde 2020 ett resultat som var lika bra som 2019. Till styrkorna hör Lesjöfors decentraliserade arbetssätt. Det ger oss beslutskraft ”nära marken”, alltså nära kunder, medarbetare och verksamheten i stort. Trots att pandemin påverkade enheterna på olika sätt hanterade vi situationen bra och det tror jag beror på att vi duktiga på att snabbt göra lokala anpassningar.

Samtidigt har vi arbetat mycket med att säkra leveransförmågan. Det kostar lite extra i form av lagerhållning, kundsupport med mera, men det är det värt. Leveransprecisionen brukar överstiga 99 procent. Även det klarade vi utan större problem, mycket tack vare de robusta leverenskedjor Lesjöfors byggt upp genom åren.

Ola Tengroth, vd Lesjöfors

Lesjöfors affärsområden

Chassifjädrar

Utbytesfjädrarna säljs på reservdelsmarknaden för personbilar och lätta lastbilar. Dom är en del av fordonens fjädringssystem och bidrar till både säkerhet och köregenskaper. Kunderna har tillgång till mer än 5 500 modeller i ett komplett sortiment som varje år utökas med mellan 300 och 500 produkter. Lesjöfors kontrollerar allt från design till tillverkning. Via effektiv lagerhållning och distribution levereras fjädrar till kunder i hela Europa inom 24 timmar.

Industri

Produkterna används inom nästan hela industrisektorn och är ofta anpassade för att matcha speciella kundbehov. Det ger sortimentet en unik bredd med mängder av variationsmöjligheter. Arbetet med konstruktion, tillverkning och support är småskaligt och görs nära kunden vid fabrikerna. Det banar väg för en målinriktad, kostnadseffektiv produktion, där tekniska säljare och maskinoperatörer har nyckelroller i att ta fram rätt fjäder, tråd- eller banddetalj.