Kalendarium

EKONOMISK INFORMATION UNDER 2019/2020/2021
24 oktober 2019 Delårsrapport: januari–september
14 februari 2020 Bokslutskommuniké
25 mars 2020 Årsstämma
27 april 2020 Delårsrapport: januari–mars
21 augusti 2020 Delårsrapport: januari–juni
28 oktober 2020 Delårsrapport: januari–september
februari 2021 Bokslutskommuniké
23 mars 2021 Årsstämma

* Utskick av årsredovisning till aktieägare sker omkring den 15 mars.