Styrelse

 • johan wall
  Johan Wall, f 1964, ordförande
  Styrelsesuppleant: 1997–2000
  Styrelseledamot sedan: 2000
  Aktieinnehav: 3 000
  Läs mer

  Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm, Visiting Scholar Stanford University.

  Styrelseordförande i Beijerinvest AB

  Styrelseledamot i: Skirner AB, Crafoordska stiftelsen, Kjell & Märta Beijers Stiftelse, Anders Walls Stiftelse, Uppsala Universitet m.fl.

  Tidigare befattningar: Vd Beijerinvest AB, vd Bisnode AB, vd Enea AB, vd Framfab AB, vd Netsolutions AB.

 • ny johnny alvarsson
  Johnny Alvarsson, f 1950
  Styrelseledamot sedan: 2017
  Läs mer

  Utbildning: Civilingenjör Linköpings Tekniska Högskola, Managementutbildning CEDEP, Frankrike.

  Styrelseledamot i: VBG AB, FM Mattson Mora Group, Instalco AB, Sdiptech AB och Dacke Industri AB.

  Tidigare befattningar: ledningsfunktioner hos LM Ericsson, vd i Zetterbergs Industri AB/Zeteco AB publ, vd i Elektronikgruppen AB publ, vd för Indutrade AB publ.

 • carina andersson
  Carina Andersson, f 1964
  Styrelseledamot sedan: 2011
  Aktieinnehav: 2 000
  Läs mer

  Utbildning: Bergsingenjör, KTH Stockholm. Styrelseledamot sedan 2011.

  Styrelseledamot i: Systemair AB, SinterCast AB och Gränges AB.

  Tidigare befattningar: Sandvik Materials Technology, vd Ramnäs Bruk AB och vd Scana Ramnäs AB.

  Är bosatt i Kina sedan 2011.

 • anders g carlberg
  Anders G. Carlberg, f 1943
  Styrelseledamot sedan: 1997
  Aktieinnehav: 3 000
  Läs mer

  Utbildning: Civilekonom.

  Styrelseordförande i: Gränges AB och Herenco.

  Styrelseledamot i: Axfast AB, Sapa AB, Sweco AB, Investment AB Latour, Recipharm m fl.

  Tidigare befattningar: vd och koncernchef i Nobel Industrier, J.S. Saba och Axel Johnson International AB samt vvd i SSAB.

 • anders ullberg
  Anders Ullberg, f 1946
  Styrelseledamot sedan: 2007
  Aktieinnehav genom bolag och familj: 15 000
  Läs mer

  Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

  Styrelseordförande i Boliden, Eneqvist Consulting, Mercur Solutions, Natur & Kultur och Studsvik.

  Styrelseledamot i: Atlas Copco och Valedo Partners. Ordförande i Rådet för finansiell rapportering och styrelseledamot i European Financial Reporting Advisory Group.

  Tidigare befattningar: vd och koncernchef i SSAB, vvd och CFO i SSAB, ekonomidirektör i Svenska Varv.

 • caroline af ugglas
  Caroline af Ugglas, f 1958
  Styrelseledamot sedan: 2015
  Aktieinnehav: 1 500
  Läs mer

  Utbildning: Ekonomexamen Stockholms Universitet.

  Vice vd Svenskt Näringsliv.

  Styrelseledamot i: Acando Group, AMF Pension.

  Tidigare befattningar: Aktiechef och ägarstyrningsansvarig i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia.

 • cecilia wikström
  Cecilia Wikström, f 1965
  Styrelseledamot sedan: 2018
  Aktieinnehav: 0
  Läs mer

  Utbildning: Teologie kandidatexamen, Uppsala universitet.

  Befattning: Europaparlamentariker.

  Styrelseledamot i: Örebro universitet och European Intellectual Property Office, Alicante.

  Tidigare befattningar: Präst i Uppsala stift, seniorkonsult Michael Berglund chefsrekrytering och riksdagsledamot (FP).

 • Hedersordförande
  Anders Wall
  Styrelsens ordförande 1993–2016