Styrelse

 • johan wall
  Johan Wall, f 1964, ordförande
  Styrelsesuppleant: 1997–2000
  Styrelseledamot sedan: 2000
  Aktieinnehav: 10 000
  Läs mer

  Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm, Visiting Scholar Stanford University.

  Styrelseordförande i Beijerinvest AB

  Styrelseledamot i: Skirner AB, Crafoordska stiftelsen, Kjell & Märta Beijers Stiftelse, Anders Walls Stiftelse, Uppsala Universitet m.fl.

  Tidigare befattningar: Vd Beijerinvest AB, vd Bisnode AB, vd Enea AB, vd Framfab AB, vd Netsolutions AB.

  Styrelseutskott: Ordförande i ersättningsutskottet. Ledamot i revisionsutskottet.
  Beroende i förhållande till större aktieägare.
  Oberoende i förhållande till bolaget.

 • ny johnny alvarsson
  Johnny Alvarsson, f 1950
  Styrelseledamot sedan: 2017
  Aktieinnehav: 5 800
  Läs mer

  Utbildning: Civilingenjör Linköpings Tekniska Högskola, Managementutbildning CEDEP, Frankrike.

  Styrelseledamot i: VBG AB, FM Mattson Mora Group, Instalco AB, Sdiptech AB och Dacke Industri AB.

  Tidigare befattningar: ledningsfunktioner hos LM Ericsson, vd i Zetterbergs Industri AB/Zeteco AB publ, vd i Elektronikgruppen AB publ, vd för Indutrade AB publ.

  Oberoende i förhållande till större aktieägare.
  Oberoende i förhållande till bolaget.

 • carina andersson
  Carina Andersson, f 1964
  Styrelseledamot sedan: 2011
  Aktieinnehav: 4 000
  Läs mer

  Utbildning: Bergsingenjör, KTH Stockholm. Styrelseledamot sedan 2011.

  Styrelseledamot i: Systemair AB, Gränges AB och BE Group AB.

  Tidigare befattningar: GM, ansvarig Powder Technology Sandvik Materials Technology, vd Ramnäs Bruk AB och vd Scana Ramnäs AB.
  Tidigare styrelseledamot i Mälardalens Högskola samt Sintercast AB.

  Är bosatt i Kina sedan 2011.

  Oberoende i förhållande till större aktieägare.
  Oberoende i förhållande till bolaget.

 • Hans Landin
  Hans Landin, f 1972
  Styrelseledamot sedan: 2019
  Aktieinnehav: 2 660
  Läs mer

  Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola.

  Nuvarande befattning: Hans Landin är group vice president för The Timken Company. The Timken Company är en av världens ledande tillverkare av kul- och rullager och produkter inom kraftöverföring. Från Timkens huvudkontor i Canton, Ohio, USA, leder Hans Landin en division som erbjuder kraftöverföringsprodukter till den globala marknaden. Enheten omsätter över 600 miljoner dollar och har drygt 3 000 anställda vid fabriker i USA, Europa och Asien.
  Oberoende i förhållande till större aktieägare.
  
Oberoende i förhållande till bolaget.

 • anders ullberg
  Anders Ullberg, f 1946
  Styrelseledamot sedan: 2007
  Aktieinnehav genom bolag och familj: 30 000
  Läs mer

  Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

  Styrelseordförande i Boliden, Eneqvist Consulting och Studsvik.

  Styrelseledamot i: Atlas Copco, Epiroc och Valedo Partners. Ordförande i Rådet för finansiell rapportering och styrelseledamot i European Financial Reporting Advisory Group.

  Tidigare befattningar: vd och koncernchef i SSAB, vvd och CFO i SSAB, ekonomidirektör i Svenska Varv.

  Styrelseutskott: Ordförande i revisionsutskottet. Ledamot i ersättningsutskottet.
  Oberoende i förhållande till större aktieägare.
  Oberoende i förhållande till bolaget.

 • caroline af ugglas
  Caroline af Ugglas, f 1958
  Styrelseledamot sedan: 2015
  Aktieinnehav: 4 000
  Läs mer

  Utbildning: Ekonomexamen Stockholms Universitet.

  Vice vd Svenskt Näringsliv.

  Styrelseledamot i: Acando Group, AMF Pension.

  Tidigare befattningar: Aktiechef och ägarstyrningsansvarig i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia.

  Styrelseutskott: Ledamot i revisionsutskottet.
  Oberoende i förhållande till större aktieägare.
  Oberoende i förhållande till bolaget.

 • cecilia wikström
  Cecilia Wikström, f 1965
  Styrelseledamot sedan: 2018
  Aktieinnehav: 1 000
  Läs mer

  Utbildning: Teologie kandidatexamen, Uppsala universitet.

  Befattning: Europaparlamentariker.

  Styrelseledamot i: Örebro universitet och European Intellectual Property Office, Alicante.

  Tidigare befattningar: Präst i Uppsala stift, seniorkonsult Michael Berglund chefsrekrytering och riksdagsledamot (L).

  Oberoende i förhållande till större aktieägare.
  Oberoende i förhållande till bolaget.

 • Hedersordförande
  Anders Wall
  Styrelsens ordförande 1993–2016