Sök nyheter och pressmeddelanden

5 Juli 2022 | Pressmeddelande | Börsmeddelande

Beijer Alma avyttrar Habia Cable och stärker koncernens strategiska fokus på lönsam tillväxt och förvärv

Beijer Alma har idag ingått avtal om att avyttra Habia Cable till HEW-KABEL Holding GmbH, en internationell tillverkare av specialkablar med huvudkontor i Tyskland, och dess aktieägare Andlinger and Company. Avyttringen följer av den strategiska översyn som inleddes i februari 2022. Genom avyttringen säkerställer Beijer Alma det långsiktiga värdeskapandet för aktieägarna genom ett stärkt strategiskt fokus samtidigt som Habia Cable ges rätt förutsättningar för tillväxt. Transaktionen sker mot kontant betalning och värderar Habia Cable till cirka 910 MSEK på kassa och skuldfri basis.

Beijer Almas strategi för aktivt ägande utgår från att skapa lönsam tillväxt, både organiskt och via förvärv. Denna strategi har under de senaste åren särskilt manifesterats genom de största dotterbolagen Lesjöfors och Beijer Tech, varför bolaget under våren genomfört en strategisk översyn av Habia Cable. Under processen har stort intresse visats för verksamheten från både industriella och finansiella aktörer. Genom avyttringen av Habia Cable stärks koncernens strategiska fokus på lönsam tillväxt och utveckling av de kvarvarande verksamheterna. Beijer Alma kommer genom reavinsten från försäljningen, uppgående till cirka 325 MSEK, att få en lägre nettoskuldsättning och stärkt finansiell profil som säkerställer fortsatt utrymme för värdeskapande genom investeringar och förvärv inom såväl Lesjöfors som Beijer Tech.

”Beijer Alma har ägt Habia Cable sedan 1985 och genom att lämna över stafettpinnen till en ny industriell och långsiktig ägare stärker vi vår strategiska inriktning som en aktiv ägare inom både Lesjöfors och Beijer Tech. Kombinerat med en stärkt finansiell profil är koncernen nu väl rustad för att fortsätta stödja den robusta grundaffären inom Lesjöfors genom investeringar och strategiska tilläggsförvärv, såsom förvärvet av John Evans’ Sons som nyligen annonserades, kompletterat med fortsatta värdeskapande förvärv och investeringar inom attraktiva industriella nischer genom Beijer Tech. Samtidigt ger affären koncernen stor flexibilitet att tillvarata nya tillväxtmöjligheter som ligger i linje med koncernens strategi. Jag är också glad att Habia Cable får en industriell ägare i HEW-KABEL som jag är övertygad om kommer att ge Habia Cable rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt som en nyckelspelare inom sin nisch”, säger Beijer Almas vd och koncernchef Henrik Perbeck.

Transaktionen förväntas vara slutförd under det tredje kvartalet 2022 och är föremål för sedvanliga villkor.

Ladda ner rapporter

NYHETER DIREKT I DIN INBOX

Håll dig uppdaterad om vad som händer i koncernen. Prenumerera på nyheter och ekonomiska rapporter och få dem direkt i via e-post. Vad vill du prenumerera på?

Kontrollera din angivna e-postadress

En bekräftelse har skickats till din e-postadress.

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport Q2, för perioden januari–juni, släpps den 19 juli.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium
Här hittar du alla samlande finansiella rapporter